Proizvodnja i servis specijalnih hidrauličnih konstrukcija i opreme

FUNKCIONALNA rešenja za sve vrste vozila

O nama

Strateški opredeljeni
da tržište snabdevamo
proizvodima visokog kvaliteta

Naša osnovna delatnost je proizvodnja i servis hidrauličnih platformi (zglobnih i teleskopskih radne visine do 20 metara), svih vrsta tovarnih sanduka sa aluminijumskim i čeličnim stranicama različitih visina i dužina, izrada jednoosovinskih i dvoosovinskih prikolica za prevoz dugačkih tereta, samopodizača kontejnera sa zadnjim hidrauličnim stabilizatorima, press kontejnera, kiperskih nadgradnji na svim tipovima teretnih vozila, specijalnih nadgradnji za prevoz otpada, ugradnja i servis miksera za beton, priprema vozila za ugradnju i ugradnja zimske službe .

Svoj poslovni uspeh gradimo na stručnosti i profesionalnosti svojih zaposlenih i viskom kvalitetu proizvoda/usluga kao i partnerskom odnosu sa korisnicima, kupcima, dobavljačima, proizvođačima.

Naši proizvodi

Specijalizovani smo za proizvodnju i servis specijalnih hidrauličnih konstrukcija i opreme

Hidraulične platforme, zglobne i teleskopske

radne platforme koje koriste hidraulične mehanizme za produžavanje i podešavanje svojih dimenzija, omogućavajući
rad na različitim visinama i pozicijama.

Jednoosovinske i dvoosovinske prikolice

vrste prikolica koje imaju jedan odnosno dva osovine, koje služe za prevoz tereta ili drugih predmeta

Kiperske nadgradnje

nadogradnje na teretnim vozilima koje omogućavaju podizanje i istovar tereta pomoću hidrauličnog sistema

Naš stručni tim projektuje i proizvodi funkcionalna rešenja za vaša vozila

Kvalitet pre svega

Reference i projekti

Hidraulične zglobne platforme - HK Proleter Kragujevac

Hidraulične platforme  su mehanizovane radne platforme koje koriste hidraulične sisteme za podizanje i spuštanje tereta ili osoba, omogućavajući efikasan rad na različitim visinama.

Press kontejner - HK PROLETER DOO KRAGUJEVAC

Press kontejneri predstavljaju savremen način sakupljanja otpadnog papira, kartona, pet ambalaže, plastike, organskog otpada i sl., uz velike uštede kako u transportu tako i u količini tradicionalnih posuda za smeće.

Kiperske nadgradnje - HK Proleter Kragujevac

Kiperske nadgradnje su specijalizovane nadgradnje na teretnim vozilima koje omogućavaju automatsko podizanje i istovar tereta pomoću hidrauličnog sistema.

Naši partneri

Scroll to Top