Platforma za železničke vagone

Platforma za železničke vagone

I hidraulična radna platforma MTW 10

NAZIV: PREVOZIVA PODIZNA RADNA PLATFORMA
tip: P.P.R.P. – MTW 10

SKLOPOVI

  • Hidraulički teleskopirajuća radna platforma
  • Vertikalno podizni teleskopirajući trodelni stub, stub s merdevinama
  • Osnovna ploča sa kugličnim ležajem i zakretnim hidraulički pokretnim planetarnim reduktorom M.P.D. 1
  • Hidraulička instalacija
  • Vazdušna instalacija

1.HIDRAULIČKI TELESKOPIRAJUĆA RADNA PLATFORMA
1.1 Dimenzije u uvučenom stanju 3200 x 1500 mm
1.2 Dimenzije u izvučenom stranju 4700 x 1500 mm
1.3 Visina rukohvata 1000 mm – (prema uslovima prelaznosti tunela)
1.4 Širina prednjih i zadnjih zakretnih dvokrilnih (prokrom)
vrata na izvlačnom i stabilnom delu s otvaranjem prema unutra
1.5 Zaštitne demontažne prečke za osiguranje rada kod rada s
otvorenim prednjim i zadnjim vratima (prokrom)
1.6 Bočna klizna vrata sa obe strane stabilnog dela radne
platforme (prokrom)
sa mehaničkim bravama širine 700 (800) mm
sa zaštitnim demontažnim prečkama (rukohvatima)
za rad pri otvorenim vratima
1.7 Ispod poda na zadnjem prepustu ugrađen je sanduk za alat
1.8 Na stabilnom delu ugrađeno je:
sa leve strane – komandna kutija za rad s platformom
za rasvetna tela ispod rukohvata osiguran je dovodni kabal
Na prednjem delu stabilnog dela ugrađeni su priključci za pneumatski alat s cevovodima za pritisak 6 bara protoka 400 L/min
Hidraulički pogon platforme i komprimovanog vazduha osigurava se preko
separatnog pogona i kompresora (tačka II)
1.9 Pod kabine izrađen je od neklizajućeg rebrastog aluminijskog lima,
specifična nosivost poda 300 kg/m2 .
1.10 Zaštitna ograda izrađena je od prokrom materijala, opremljena je nožnom zaštitom visine
200 mm od mreže veličine oka do 10 mm sa horizontalnom kolenastom zaštitom
1.11 Zabravljivanje izvlačnog dela izvedeno je primenom obostrano blokirajućeg ventila
na cilindru za teleskopiranje
1.12 Uzemljenje između stabilnog i izvlačnog dela izvedeno je savitljivim bakarnim
kablom preseka 95 mm 2 položenim u vodeći lanac ispod poda radne platforme
1.13 Prepust platforme neizvlačnog dela iznosi 700 (1200) mm. (videti napomenu)

2.VERTIKALNO PODIZNI TELESKOPIRAJUĆI TRODELNI STUB
2.1 Osnovna konstrukcija je čelična sastavljena od tri dela kvadratnog
preseka, vođenim podesivim klizačima sa graničnicima izvlačenja za
svaki izvlačni deo. U sredini stuba montiran je podizni cilindar sa blokirajućim
kočionim ventilom (bremssenk ventil).
Osnovni neteleskopirajući deo pričvršćen je zavarivanjem na osnovnu ploču
Zadnji teleskopirajući deo fiksno je zavaren za nosivu konstrukciju radne
platforme
Na donjem stubu fiksirana je upravljačka grupa, odnosno priključni blok sa
elektromagnetnim razvodnicima za upravljanje funkcijama dizanja zakretanja i
teleskopiranja, sa ručnom pumpom za pogon u nuždi

3.OSNOVNA PLOČA SA LEŽAJEM – REDUKTOROM ZA ZAKRETANJE
3.1 Zakretanje je ograničeno na ± 100º pogonski reduktor smešten je na okretni deo,
radi jednostavnijeg hidrauličnog napajanja sa hidrauličkog razvodnika na stubu.
Provod struje hidraulike, pneumatike i uzemljenja izveden je spiralom ispod osnovne
ploče.

4.HIDRAULIČKA INSTALACIJA
– motorni hidraulični agregat sa hidrauličnom pumpom, rezervoarom hidrol ulja, sigurnosnim komponentama, hladnjak ulja (paljenje – gašenje motora sa radne platforme i na platformi vagona)
– radni pritisak – 100 bara
– protok pumpe – 35 L/min

4.1 Izvršne komponente
– podizni cilindar hoda 2200 mm opremljen kočionim ventilom
– cilindar teleskopranja izvlačnog dela radne platforme hoda 1500 mm sa obostranim blok ventilom
– zakretni planetarni reduktor sa hidromotorom i kočnicom.
Ugrađen na osnovnu ploču.

4.2 Upravljanje
grupa elektromagnetskog razvodnika sa proporcionalnim bajpas ventilom
napon upravljanja 24 V DC
mesto upravljanja – sa radne platforme

4.3 Upravljanje u nuždi – ručnom hidrauličkom pumpom ugrađenom na
fiksnom delu podiznog stuba

4.4 Priključni vodovi
hidraulička savitljiva creva dimenzija:
potis P V2 NP 10
povrat T V1 NP 13

5. ELEKTRIČNI I OSTALI PROVODI IZVEŠĆE SE PREMA VAŠEM ZAHTEVU UZ USLOV OGRANIČENOG ZAKRETANJA ± 100º

6. ZAŠTITA BOJOM

II DIESEL HIDRAULIČNI AGREGAT ZA RAD I POGON PLATFORME MTW NA VAGONU

1. DIESEL HIDRAULIČKI AGREGAT Tehnički podaci: – Diesel motor:
– marka: LOMBARDINI
– tip: 25 LD 425-2
– snaga: 14 kW/19 KS
– broj obrtaja: 3600 min
– moment: 41 Nm hod 2400 min
– broj cilindara: 2
– zapremina: 851 cm³

Hidraulična pumpa
– 14 cm³
– 150 bara
– elastična spojka
– zvono
– spojni vodovi
– protok 34 l/min
Postolje agregata na gumenim amortizerima
Razvod vodova levo-desno s mogućnošću kopčanja (alternativno) na sistem hidraulike drezine. Brzorastavne spojke 1/2″

Rezervoar ulja
– zapremina 80 litara
– pokazivač nivoa ulja
– ulivnik
– ispust
– usisni priključak
– povratni priključak

Potrebno vam je funkcionalno rešenje za vaše vozilo? Kontaktirajte nas ...

Scroll to Top