Press kontejneri

Press_container - HK PROLETER DOO KRAGUJEVAC

Press kontejneri predstavljaju savremen način sakupljanja otpadnog papira, kartona, pet ambalaže, plastike, organskog otpada i sl., uz velike uštede kako u transportu tako i u količini tradicionalnih posuda za smeće. Prevoz i pražnjenje vrše se vozilom samopodizačem bez prečke. U kontejneru je ugrađen ispusni ventil – slavina, vremenski relej za podešavanje ciklusa presovanja kao i  komandni pult sa poklopcem i ključem. Zaptivanje vrata je 100% vodonepropusno. Mogućnost zaključavanja kompletnog kontejnera.

PREDNOSTI PRESS KONTEJNERA

 • Bolje iskorišćava kontejnerski prostor (odnos presovanja 5:1)
 • Smanjeni transportni troškovi
 • Bolji higijensko-sanitarni uslovi
 • Nema neprijatnih mirisa
 • Nema raznošenja otpada (otpad nije izložen pticama, glodarima, vetru i kiši)      

TEHNIČKI PODACI PRESS KONTEJNERA 10m3

 • zapremina 10 m3
 • odnos presovanja 5 : 1
 • kontejneri su u celosti zavareni
 • pogonska snaga 4 kw
 • potisna snaga 240 kn
 • masa kontejnera 2500 kg
 • radni pritisak hidrauličnog sistema 170 bar-a
 • pogon preko elektromotora indukta i hidraulične pumpe marzocchi (moguće su i komponente drugih proizvođača)
 • rezervoar ulja i hidraulični cilindri proizvedeni u hk proleter-u
 • utovar otpada pomoću otvora u prednjem delu press kontejnera
 • uključivanje kontejnera na napajanje preko trofaznog električnog priključka  380v/50 hz
 • jednostavno puštanje u rad press kontejnera pritiskom na taster
 • vreme trajanja jednog ciklusa sabijanja 40 sec.
 • istovar otpada kroz zadnja vrata zakošenjem press kontejnera pomoću kuka na samoutovarivaču

TEHNIČKI PODACI PRESS KONTEJNERA 5 m3

 • Zapremina komore za presovanje 5 m3
 • Odnos presovanja 5 : 1
 • Kontejneri su u celosti zavareni
 • Pogonska snaga 4 kw
 • Sila presovanja 240 kN
 • Radni pritisak hidrauličnog sistema 170 bar-a
 • Vodonepropusna zadnja stranica sa zaptivanjem
 • Dvostruka kontrola popunjenosti (sila presovanja i kontrolni prozor)
 • Praktično i jednostavno upravljanje
 • Transport kontejnera kamionom sa standardnim podizačem prema DIN standardu
 • Boja po želji kupca
 • Pogon preko elektromotora i hidraulične pumpe
 • Rezervoar ulja i hidraulični cilindri proizvedeni u HK Proleter-u
 • Utovar otpada pomoću otvora u prednjem delu pres kontejnera
 • Uključivanje pres kontejnera na napajanje preko trofaznog električnog priključka 380V/50 Hz
 • Jednostavno puštanje u rad pres kontejnera pritiskom na taster
 • Vreme trajanja jednog ciklusa sabijanja 40 sec.
 • Istovar otpada kroz zadnja vrata zakošenjem pres kontejnera pomoću kuka na samoutovarivaču

Potrebno vam je funkcionalno rešenje za vaše vozilo? Kontaktirajte nas ...

Scroll to Top