KONTAKT

Vlasnik Kurelja Stjepan, maš.inž.

Direktor
Darko Krstić, strukovni ekonomista
Mob: 062 287 383
Tel: 034/333-171
E-mail: direktor@hkproleter.rs

Komercijalni direktor
Aleksić Ana, dipl.maš.inž.
Mob: 062/287-203
Tel: 034/333-171
E-mail: komercijala@hkproleter.rs

Tehnički direktor
Golubović Ivan,dipl. maš.inž.
Mob: 062/287-204
Tel: 034/333-171
E-mail: hkproleter@sbb.rs

Direktor proizvodnje
Galjak Radoš, maš.inž.
Mob: 062/287-195
Tel: 034/333-171
E-mail: hkproleter@sbb.rs

Prodaja

Šapić Mirjana
Mob: 060 387 30 33
Tel/fax: 034 33 22 37034 336 204
E-mail: prodaja2@hkproleter.rs

Pavlović Dejan el.inž.
Mob: 062/287-191
Tel/fax: 034 33 22 37034 336 204
E-mail: prodaja@hkproleter.rs

Protulipac Mihajlo, maš.inž.
Mob: 062/287-116
Tel/fax: 034 33 22 37034 336 204
E-mail: mihajlo@hkproleter.rs

Službe

Tehnologija
Leković Aleksandar, dipl.maš.inž.
Mob: 062/287-198
Tel: 034/333-171
E-mail: tehnika@hkproleter.rs ,   konstrukcija@hkproleter.rs

Servis
Dušan Simović el.inž.
Mob: 062/287-197
Tel: 034/333-171
E-mail: servis@hkproleter.rs

Snabdevanje
Stefan Dabović inž. informatike
Mob: 062/287-193
Tel: 034/333-171
E-mail: nabavka@hkproleter.rs

Finansije
Matić Ivana, ekonomista
Mob: 062 287 385
Tel: 034/333-171
E-mail: finansije2@hkproleter.rs

Scroll to Top